Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2017

0agus0
5059 b4ad 420
Reposted fromowca owca vialovemyself lovemyself
0agus0
9164 f929 420
2063 031a 420

 

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viaZoonk11 Zoonk11
0agus0
2211 5f57 420
Reposted from1911 1911 viapersona-non-grata persona-non-grata
0agus0
5547 d678 420
Reposted frompotatolovero potatolovero viamiss0alexis miss0alexis
0agus0

October 11 2017

0agus0
6998 98ea 420
Reposted fromrol rol viaszmay szmay
0agus0

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viaaisolro aisolro
6843 90dd 420

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

0agus0
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
0agus0
6555 c306 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viaunique-wm unique-wm
4633 daf0 420
Reposted fromcharmander charmander viadivi divi
0agus0
4768 a278 420
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialenifca lenifca
0agus0
Reposted fromdoener doener viadivi divi

October 08 2017

3300 13e2 420
Reposted fromkimik kimik viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 05 2017

0agus0
0agus0
Reposted fromDeva Deva viadivi divi
7508 a548 420
0agus0
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl