Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

0agus0
0agus0
7440 ee7a 420
0agus0
4676 a761 420
0agus0
0agus0
3374 f39f 420
0agus0

Kilkunastu kobietom w jednej z dużych korporacji zadano pytanie:
„Która z Was kocha swojego męża”? – Wszystkie podniosły ręce.

Zadano więc drugie pytanie: „Kiedy ostatni raz powiedziałaś mężowi, że go kochasz”?

Część kobiet odpowiedziała, że dziś, część, że wczoraj, a sporo, że niestety nie pamiętają.

Następnie polecono im wziąć telefon i wysłać mężowi taki oto krótki tekst:
„Kocham cię, Kochanie”

Po wysłaniu SMS-ów kobiety wymieniły się telefonami i głośno odczytywały przychodzące wiadomości.

Oto kilka odpowiedzi: (pisownia oryginalna)

- Kim jesteś?
- Nie, nie odblokuje Ci karty kredytowej.
-Matko moich dzieci, chora jesteś?
- Ja też Cię kocham.
- Nie rozumiem, nawąchałaś się czegoś?
- Na pewno pod dobry numer napisałaś?
- Nie nawijaj , tylko powiedz mi, ile potrzebujesz?
- No nie!!! Czy ja śnię?
- Jeśli nie powiesz mi, do kogo miałaś to wysłać, to cię zamorduję!
- A mówiłem ci, żebyś tyle nie piła!
- Czego byś nie chciała, moja odpowiedz brzmi- NIE!”
- Co nawywijałaś z samochodem?
-Nie stać nas na remont mieszkania i nowe meble co rok.
-Tak, możesz wyjść dziś z koleżankami na ploty.
- Pogięło Cię ???

FB   Rzeka Życia

Reposted fromtinks tinks viabluejane bluejane
0agus0
Reposted fromoll oll viagosiuuaam16 gosiuuaam16
2631 5fea 420

thejakelikesonions:

winter showers

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viagosiuuaam16 gosiuuaam16
0agus0
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viawiksz wiksz
0agus0
5386 0554 420
Reposted fromnaelienn naelienn viainsidemymind insidemymind
0agus0
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.

March 22 2017

0agus0
7185 fe59 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
0agus0
Reposted frombluuu bluuu viapouler pouler
0agus0
5502 4a4f 420
0agus0
0agus0
Reposted fromgruetze gruetze vianami nami
0agus0
2560 b6ad 420
Reposted fromhomczi homczi viatoniewszystko toniewszystko
3822 e11e 420
0agus0
1003 674e 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl