Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

0agus0
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaczoo czoo
3094 6137 420
Reposted fromstrumienpola strumienpola viabadblood badblood
0agus0
3181 1730 420
Reposted fromlaters laters
7654 3ef4 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover via2708 2708
6378 6ecb 420
Reposted fromunco unco viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

April 13 2017

0agus0
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viamakemewannadie makemewannadie
0agus0
9240 b4e0 420
Reposted fromoll oll viamakemewannadie makemewannadie
0agus0
7207 e7d1 420
Reposted fromoll oll vialeksandra leksandra
0agus0
6920 0d16 420
na bank anoreksja.
0agus0
#485
0agus0
0agus0
1119 33b7 420
0agus0
6290 81ba 420
Reposted fromverronique verronique viailovegreen ilovegreen
0agus0
8756 30de 420
Reposted fromhole-love hole-love viaAmericanlover Americanlover
0agus0

April 11 2017

0agus0
Reposted fromcarfreitag carfreitag viatutus tutus
9068 4b26 420

feminismfuckyeah:

For any woman who isn’t familiar with Rupi Kaur’s poetry.

Reblog to spread her positivity 💖✊

3032 25b2 420
Reposted fromget-fit get-fit viarajska rajska
0agus0
4571 c82d 420
Reposted fromtfu tfu vianotthesame notthesame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl