Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

0agus0
5757 e13e 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaMerlinka Merlinka

June 13 2017

0agus0
5023 8e7c 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
4485 70aa

semimarup:

bibidebabideboo:

ykana:

andi-b:

bellebelle:

gkojaz:

noriyoshi:

Mallard family (Anas platyrhynchos)

(via nambon)

Reposted fromsuperlog superlog viaMerlinka Merlinka
0agus0
2873 e0b0 420

kinkycasey:

@catanacomics gets it.

Nope that’s not you lol

Reposted fromamatore amatore viaMerlinka Merlinka
0agus0
2931 65f1 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaMerlinka Merlinka
0agus0
8288 24e8 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viarawwwr rawwwr
0agus0
8703 a64b 420
Reposted frommeem meem viaparradisee parradisee
0agus0
4452 a5bc 420
też bym uciekała :v
Reposted fromrudosci rudosci
8888 242b 420
Reposted fromstrzepy strzepy viazwariowalam zwariowalam
0agus0
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS viarawwwr rawwwr
*Najkrótszy wiersz o miłości.
Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
—  Piotr Tokarz (via salon-odurzonych)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaRozaa Rozaa
0agus0
8622 73ad 420
0agus0
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaRozaa Rozaa
0agus0
Reposted fromFlau Flau viaoversensitive oversensitive

May 12 2017

0agus0
3749 0171 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaMerlinka Merlinka
0agus0

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMerlinka Merlinka
0agus0
Reposted frombluuu bluuu vialevune levune

May 07 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl