Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

0agus0
Reposted fromgruetze gruetze viathenatuss thenatuss
0agus0
0agus0
0agus0
0725 b1ed 420
Reposted frommononok mononok vianotperfectgirl notperfectgirl
0agus0
7375 718e 420
0agus0
Reposted fromgruetze gruetze viathenatuss thenatuss
7153 9f37 420

serious:

just you, nothing else

Reposted fromochgod ochgod vianotperfectgirl notperfectgirl
0agus0
Cabin Over the Lake
0agus0
0agus0

January 29 2018

0agus0
4195 634c 420
Reposted fromTamahl Tamahl viaendlesslove16 endlesslove16
0agus0
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
0agus0
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viamoonamii moonamii
0agus0
0agus0
3139 fd54 420
It is much better
Reposted fromvolldost volldost vialefu lefu
0agus0
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
0agus0
0527 2f32 420
Reposted frompiehus piehus viaimitacje imitacje
0agus0
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaMerlinka Merlinka
0agus0
5024 93e7 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMerlinka Merlinka
0agus0
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaMerlinka Merlinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl